Ondüla nedir ?

  Ondula bir adet düz kağıdın (kraft,saman vs.) üzerine bir  adet oluk tabakasının yapıştırılması ile iki kağıdın birleştirilmesinden oluşturulmaktadır.

 

Oluklu Mukavva Nedir ?

  Bir veya daha fazla oluklu tabakanın alt ve üst yüzeylerinin düz tabaka (kağıt,karton) ile kaplanmasından meydana gelir.

 

  Çevreyi kirletmeden,ürünü hasara uğratmadan taşıyan, depolayan ve dağıtan, her ürün için ayrı tasarımı yapılabilen, insan sağlığına zararlı bir madde içermeyen, yıkama, temizleme ve iade işlemi olmayan, zaman ve emek tasarrufu sağlayan, çok renkli yapılabilen baskısı ile ürünü ve üreticisini tanıtan ve reklamını yapan, istenildiği miktarda, istenildiği zaman ve istenilen yere teslim edilebildiği için stok maliyeti olmayan ve EN ÖNEMLİSİ KULLANILDIKTAN SONRA GERİ KAZANILARAK %100 HAMMADDEYE DÖNÜŞEN ÇAĞDAŞ, GÜVENLİ, TEMİZ VE EKONOMİK BİR AMBALAJ MALZEMESİDİR.

                                                                                                                                                           

Oluk Tipleri

  Oluklu mukavva üretiminde yararlanılan 5 tip oluk tipi vardır.  Bunlar; A, B, C, E, K harfleriyle tanımlanır.

A Dalga (İri Dalga) : Bir metredeki oluk sayısı 104 - 125, oluk yüksekliği 4,5 mm. - 4,7 mm. arasında olan oluklu mukavvadır. Taşıyıcı olmayan ürünlerin ambalajlanmasında ve birçok sıra üst üste istiflenecek ambalajların yapımında; yastık görevi yapmaları ve çok emici olmaları nedeniyle de ara bölme, takviye vb. Malzemenin yapımında başarıyla kullanılır.

 

B Dalga (İnce Dalga) : Bir metredeki oluk sayısı 150 - 184, oluk yüksekliği 2,1 mm. - 2,9 mm. arasında olan oluklu mukavvadır. Oluk yüksekliklerinin ve dalga aralıklarının az olması nedeniyle yüzey ezilmesine karşı diğerlerinden daha dayanıklı olan B dalga, diğerlerine göre baskıya daha uygun yüzeye sahiptir.

 

 

C Dalga (Orta Dalga) : Bir metredeki oluk sayısı 120 - 145, oluk yüksekliği 3,5 mm. - 3,7 mm. arasında olan oluklu mukavvadır. C tip, A tipi gibi en iyi alt ve üst sıkıştırma dayanıklılığı sergiler.


E Dalga (Mikro Dalga) : Bir metredeki oluk sayısı 275 - 310, oluk yüksekliği 1,15 mm. - 1,65 mm. arasında olan oluklu mukavvadır. İnce bir dalga olan E dalga oluklular; dayanıksız tüketim malları ve hediyelik ambalajlar için üretilir.

 

K Dalga (Çok İri Dalga) : Bir metredeki oluk sayısı 90 - 103, oluk yüksekliği 5,6 mm. - 8,5 mm. arasında olan oluklu mukavvadır.

 

Doppel : Çift katlı Oluklu Mukavva

Triplex : 3 Katlı Oluklu Mukavva.

Dönüşüm (Geri Kazanım) 

   Cam, metal, plastik, kağıt/karton gibi değerlendirilebilir gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler. Bu atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına "Geri Dönüşüm" denir. Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre farklılık gösterir.

   Geri kazanım terimi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiği için biraz daha geniş kapsamlıdır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü "Geri Kazanım" olarak adlandırılır. Geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürün ve malzemeler üretmek için en temel konu bu atıkların oluştukları kaynakta temiz ve türlerine göre ayrılmış olarak biriktirilmesidir. Değerlendirilebilir atıklar diğer atıklar ile karıştırılırsa kirleneceği için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur. Bu nedenle geri dönüştürülebilir atıklar, diğer atıklardan yani çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır.

 

Geri Dönüşümün Uygulama Aşamaları

  • Tekrar kullanılabilir ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik ve kağıt/karton) diğer atıklar ile karıştırılmadan temiz bir şekilde ayrı olarak biriktirilmelidir.

  • Ayrı olarak biriktirilen bu atıklar, çöple karışmadan temiz bir şekilde belediyeler tarafından uygun araçlar kullanılarak ayrı toplanır.

  • Kaynağında ayrı toplanan bu atıklar ayırma tesislerinde cinslerine göre (cam, metal, plastik, kağıt/karton olarak) sınıflandırılır. Bu üç işlem geri kazanım olarak tanımlanmaktadır.

  • Geri kazanılan atıklar tekrar işlenmek ve değerlendirilmek üzere geri dönüşüm işletmelerine sevk edilir. Geri dönüşüm işlemi her malzeme türü için farklı işlemlerden oluşur.

  • Geri dönüşüm işlemi çoğu kez önemli ölçüde ekonomik ve çevre kazançları oluşturur.

Geri Dönüşümün Yararları

  • Doğal kaynaklarımız korunur. Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

  • Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı birçok uzman tarafından ifade edilmektedir.

  • Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır,çünkü daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.

  • Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması, doğal kaynakların tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır